Invazív gombafertőzések malignus hematológiai betegségekben [Invasive fungal infections in patients with haematological malignancies].

Author: 

Sinkó J.
Magy Onkol. 2017 Mar 8;61(1):75-80. Hungarian.

Abstract: 

Az invazív gombafertőzések kérdésköre az infektológia foly-ton változó területe, mely a hematológus szakembereket mindennapos klinikai munkájuk során közvetlen közelről érinti. Az onkohematológiai betegségek ellátása során ta-pasztalható dinamikus fejlődés új kockázati csoportokat hoz létre, és szükségessé teszi az antifungális kezelés elveinek időről időre történő újragondolását. A mikológiai diagnosz-tika és a gombaellenes gyógyszerek terén napjainkra elért eredmények 2017-ben sem teszik nélkülözhetővé a klinikai gondolkodást és az általános irányelvek helyi tapasztalato-kon alapuló adaptálását. A gombák okozta súlyos infekciók ellátására minden centrumban megfelelő stratégiát kell kidolgozni. A döntések meghozatalában segítséget nyújthat multidiszciplináris szakértői csoport létrehozása és működ-tetése. Magy Onkol 61:75–80, 2017

Invasive fungal diseases represent an ever changing field within infectology, profoundly affecting daily clinical activities of specialists in haematology. The dynamic development seen in oncohaematology creates novel risk groups of patients, consequently necessitating a re-evaluation of principles in antifungal therapy from time to time. Not even in 2017 may achievements of fungal diagnostics and therapy become a substitute for clinical thinking and adaptation of general guidelines according to local experience. For antifungal management all centres should elaborate appropriate strategies. By creating and operating a multidisciplinary team, decision making can effectively be supported.